Head of Aberystwyth studio

Iwan Thomas

BA Dip Arch

Iwan Thomas has over 25 years practice experience and manages the DB3 Aberystwyth office, dealing with projects for clients across Mid, North and West Wales, from inception right through to completion.

Iwan has won several Bardic Chairs – a prize traditionally given to poets at Welsh Eisteddfodau, and has a border collie called Del.

|

Mae gan Iwan dros chwarter canrif o brofiad yn y maes, ac ef sy’n rheoli swyddfa DB3 yn Aberystwyth, yn gweithio gyda chleientiaid ar brosiectau ar draws Gogledd, Canolbarth a Gorllewin Cymru o’r camau cyntaf hyd at eu cwblhau.

Mae Iwan wedi ennill cadeiriau eisteddfodol ac mae ganddo gi defaid o’r enw Del.

Mae prosiectau Iwan yn cynnwys:

  • Y Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth
  • Canolfan Iaith, Nantgwrtheyrn
  • Prosiectau ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  • Gwesty’r Harbwr, Aberaeron

Centre for Welsh Language and Culture at Nant Gwrtheyrn

Projects for the National Trust

The iconic Harbourmaster Hotel in Aberaeron

Thanks for signing up.

We’ll be in touch shortly.