Senior Architectural Technician

Paul Davies

BTEC

With over 27 years history of working as an Architectural Technician, Paul Davies has vast knowledge and experience to progress schemes through to detailed technical design stage, including undertaking site supervision and contract administration through to completion.

Paul’s interest include paying in the Local Town Silver Band and also being an active member of the Local Motor Club taking part and organising motor rallies.

 

​Gyda dros 27 mlynedd o brofiad yn gweithio fel Techngydd Pensaerniol, mae gan Paul brofiad helaeth yn trafod prosiectiau trwyddo i lefel dechnegol gan gynnwys archwyliadau safle a gwaith gweinyddu contract.
Mae diddordebau Paul yn cynnwys chwarae mewn Band Pres ac mae hefyd yn aelod gweithredol o glwb Moduro Lleol yn cymryd rhan ac yn trefnu raliau.

 

Refurbishment Works | Gwaith adnewyddu

Alterations to cater for disability needs | Addasiadau ar gyfer anghenion arbennig/anabledd

TSB Banking - DDA Improvements, nationwide review and detailing of disabled facility access improvements to TSB’s network of branches)

Nant Gwrtheyrn Welsh Language Centre, North Wales - Development of new residential accommodation block, seminar spaces, café extension, etc

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - Manylu gwaith plwm, copor, llechi ac atgyweiriadau gwaith carreg i fabrig yr adeilad.

Gwaith Bancio TSB - Gwellianau anabledd i gangenau TSB yn genedlaethol.

Canolfan Iaith Nantgwrtheyrn - Datblygiad o floc llety newydd, creu ardaoloedd dysgu, datblygiad or caffi.

Thanks for signing up.

We’ll be in touch shortly.