Architectural Technologist

Wilf E

BSc

Based at our DB3 Cardiff Studio, Wilf assist with the development of technical detailing of projects using BIM technologies.

For the last 2 years Wilf has been living in Niseko, Japan, skiing in the winters and trail running in the summer. He is training  for his first ultra-marathon.

___________________________________

Mae Wilf yn gweithio yn ein Stiwdio yng Nghaerdydd, ac yn gweithio ar ddyluniad technegol prosiectau gan ddefnyddio technolegau BIM.

Am y dau flynedd ddiwethaf mae Wilf wedi bod yn byw yn Niseko, Japan, yn sgio yn y gaeaf, ac yn rhedeg ar y mynyddoedd yn yr haf. Mae’n gweithio tuag at ei ultra marathon cyntaf.

The Centre for Student Life (Cardiff University)

Thanks for signing up.

We’ll be in touch shortly.